วิสัยทัศน์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 - 2564 "ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ"

WebLink....

 

 
« พฤษภาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
มาตรการลดการใช้ไฟฟ้า


 
มาตรการลดการใช้ไฟ้ฟ้า
1. เครื่องปรับอากาศ
    1.1 กำหนดให้เปิดเครื่องปรับอากาศได้ไม่เกินวันละ 5 ชม. โดยกำหนดเวลาเปิด - ปิด ให้อยู่ในความควบคุมของหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
    1.2 ปรับอุณหภูมิห้องปรับอากาศเป็น 25 องศาเซลเซียส
    1.3 ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร ระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้
    1.4 จัดให้มีการล้างเครื่องปรับอากาศ ปีละ 1 ครั้ง
    1.5 กำหนดผู้รับผิดชอบในการเปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศตามเวลาที่กำหนด
2. ระบบแสงสว่าง
    2.1 ปิดไฟ ในเวลาพักเที่ยง หรือเมื่อเลิกใช้งาน
    2.2 เปิดไฟทางเดินเฉพาะบริเวณที่ไม่ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติ
    2.3 ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีความต้องการใช้แสงสว่างน้อย
    2.4 เปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดไฟ เมื่อหลอดไฟเดิมเสื่อมชำรุด หรือเมื่อมีการติดตั้งเพิ่ม
3. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
    3.1 การใช้กระติกน้ำร้อนหรือการต้มน้ำร้อนไฟฟ้าให้เสียบปลั๊กต้มน้ำเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการใช้เมื่อน้ำเดือดแล้วให้ถอนปลั๊กออกทันที หรือในกรณีที่ไม่มีคนอยู่
    3.2 ปิดเครื่องทำน้ำเย็น ในเวลา 16.00 น. ของทุกวันทำการ
    3.3 ปิดสวิทซ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือเครื่องพิมพ์ผลใด ๆ เมื่อไม่มีการใช้งานติดต่อกันถึง 1 ชม.
    3.4 ปิดจอภาพในเวลาพักเที่ยงหรือขณะที่ไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที เนื่องจากจอภาพใช้ไฟฟ้ากว่าร้อยละ 70 ของเครื่องคอมพิวเตอร์
    3.5 ปิดสวิทซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกเครื่องหลังเลิกงาน พร้อมดึงปลั๊กออก เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เป็นต้น เว้นแต่จะมีความจำเป็นในการรับเอกสารตลอดวันให้กำหนดเครื่องโทรสารไว้เฉพาะเพื่อรับเอกสารเพียงบางเครื่อง
    3.6 จัดให้มีการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
 
 
 

นายโอภาส  ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นางสาวนิรมล แสงทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2

นางสาวนงลักษณ์  บุญสร้าง
หัวหน้าสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 4ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก  26000
Tel : 0-3731-1189  Fax : 0-3731-3652  Hotline : 31190 E-mail :cadny@cad.go.th